Landbrug

Landbrug i mange år

Jeg er selv født og opvokset på en landbrugsejendom, så det ligger i mine gener at arbejde i landbruget.

Ud over min dagligdag i skovbruget forpagter og driver jeg ca. 300 hektar planteavl. Vi beskæftiger os primært med korn raps og græs afgrødre. Vi har selv maskinparken til at passe vores arealer med.

Står du med en hasteopgave inden for landbruget som f.eks. presning/wrapning af hø, dræning/spuling, så, pløje eller havre, så ring på: 28 25 68 34 eller send en mail til kontakt@landbrug-skov.dk.